Qodariyyah (pengingkar taqdir) adalah fahaman yang meyakini bahawa amal dan perbuatan para hamba adalah bebas (atas kehendak dan ciptaannya sendiri), tidak terikat dengan taqdir, dan yang paling ekstrimnya beranggapan Allah tidak mengetahui selagi sesuatu belum terjadi.

Manakala Jabbariyyah (berserah kepada taqdir) adalah fahaman yang meyakini amal dan perbuatan para hamba diikat dengan kehendak dan ketetapan Allah semata-mata (secara paksa), tidak memiliki ruang untuk membuat pilihan atas amal dan perbuatannya.

Manakala Ahlus Sunnah (dalam mengimani taqdir) adalah pertengahan di antara dua aliran ekstrim tersebut.

Fahami lebih lanjut di buku, Misteri Taqdir!

Please support us:
5