• Penceramah: Ustaz Azhar Idrus
  • Tajuk Kuliyah: Puasa
  • Kitab: Fiqh Manhaji

Tempat : Surau Al-Ikhwan, Gelong Bilal, Kuala Terengganu

Kandungan Kuliyah : Pengertian puasa, syarat-syarat puasa, hukum mempermainkan puasa, bila nak tengok anak bulan?, siapa yang sepatutnya istiharkan puasa?, kaedah menentukan puasa tatkala anak bulan tidak kelihatan, perkara yang membatalkan puasa, soal jawab mengenai ibadah puasa.

DOWNLOAD DISINI

Please support us:
5