Tampilkan surah:   Pilih ayat:
Pilih Surah
Pencarian Ayat
# Surah Makkiyah / Madaniyah Jumlah Ayat Recitation
1 Al-Fatihah (Pembukaan) Makkiyah 7
2 Al-Baqarah (Sapi Betina) Madaniyyah 286
3 Ali Imran (Keluarga 'Imran) Madaniyyah 200
4 An-Nisaa (Wanita) Madaniyyah 176
5 Al-Maidah (Hidangan) Madaniyyah 120
6 Al-An'am (Binatang Ternak) Makkiyah 165
7 Al-A'raf (Tempat Tertinggi) Makkiyah 206
8 Al-Anfaal (Rampasan Perang) Madaniyyah 75
9 At-Taubah (Pengampunan) Madaniyyah 129
10 Yunus (Yunus) Makkiyah 109
11 Huud (Hud) Makkiyah 123
12 Yusuf (Yusuf) Makkiyah 111
13 Ar-Ra'd (Petir) Madaniyyah 43
14 Ibrahim (Ibrahim) Makkiyah 52
15 Al-Hijr (Al Hijr) Makkiyah 99
16 An-Nahl (Lebah) Makkiyah 128
17 Al-Israa' (Memperjalankan di Malam Hari) Makkiyah 111
18 Al-Kahfi (Goa) Makkiyah 110
19 Maryam (Maryam) Makkiyah 98
20 Thaahaa (Thaa Haa) Makkiyah 135
21 Al-Anbiyaa (Nabi-nabi) Makkiyah 112
22 Al-Hajj (Haji) Madaniyyah 78
23 Al-Mu'minuun (Orang-orang yang Beriman) Makkiyah 118
24 An-Nuur (Cahaya) Madaniyyah 64
25 Al-Furqaan (Pembeda) Makkiyah 77
26 Asy-Syu'araa (Para Penyair) Makkiyah 227
27 An-Naml (Semut) Makkiyah 93
28 Al-Qashash (Kisah-kisah) Makkiyah 88
29 Al-'Ankabuut (Laba-laba) Makkiyah 69
30 Ar-Ruum (Bangsa Romawi) Makkiyah 60
31 Luqman (Luqman) Makkiyah 34
32 As-Sajdah (Sujud) Makkiyah 30
33 Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) Madaniyyah 73
34 Saba' (Kaum Saba') Makkiyah 54
35 Faathir (Pencipta) Makkiyah 45
36 Yaa Siin (Yaa Siin) Makkiyah 83
37 Ash-Shaaffat (Yang bershaf-shaf) Makkiyah 182
38 Shaad (Shaad) Makkiyah 88
39 Az-Zumar (Rombongan-rombongan) Makkiyah 75
40 Al-Mu'min (Orang yang Beriman) Makkiyah 85
41 Fushshilat ((Kitab) yang dijelaskan) Makkiyah 54
42 Asy-Syuura (Musyawarah) Makkiyah 53
43 Az-Zukhruf (Perhiasan) Makkiyah 89
44 Ad-Dukhaan (Kabut) Makkiyah 59
45 Al-Jaatsiyah (Yang Berlutut) Makkiyah 37
46 Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) Makkiyah 35
47 Muhammad (Nabi Muhammad S.A.W.) Madaniyyah 38
48 Al-Fat-h (Kemenangan) Madaniyyah 29
49 Al-Hujuraat (Kamar-kamar) Madaniyyah 18
50 Qaaf (Qaaf) Makkiyah 45
51 Adz-Dzaariyat (Angin yang Menerbangkan) Makkiyah 60
52 Ath-Thuur (Bukit) Makkiyah 49
53 An-Najm (Bintang) Makkiyah 62
54 Al-Qamar (Bulan) Makkiyah 55
55 Ar-Rahmaan (Yang Maha Pemurah) Madaniyyah 78
56 Al-Waaqi'ah (Hari Kiamat) Makkiyah 96
57 Al-Hadiid (Besi) Madaniyyah 29
58 Al-Mujaadilah (Wanita yang Mengajukan Gugatan) Madaniyyah 22
59 Al-Hasyr (Pengusiran) Madaniyyah 24
60 Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) Madaniyyah 13
61 Ash-Shaff (Barisan) Madaniyyah 14
62 Al-Jumuah (Hari Jum'at) Madaniyyah 11
63 Al-Munaafiqun (Orang-orang Munafik) Madaniyyah 11
64 At-Taghaabun (Hari Ditampakkan Kesalahan-kesalahan) Madaniyyah 18
65 Ath-Thalaaq (Talak) Madaniyyah 12
66 At-Tahriim (Mengharamkan) Madaniyyah 12
67 Al-Mulk (Kerajaan) Makkiyah 30
68 Al-Qalam (Kalam (Pena)) Makkiyah 52
69 Al-Haaqqah (Hari Kiamat) Makkiyah 52
70 Al-Ma'aarij (Tempat-tempat Naik) Makkiyah 44
71 Nuh (Nabi Nuh) Makkiyah 28
72 Al-Jin (Jin) Makkiyah 28
73 Al-Muzzammil (Orang yang Berselimut) Makkiyah 20
74 Al-Muddatstsir (Orang yang Berkemul) Makkiyah 56
75 Al-Qiyaamah (Hari Kiamat) Makkiyah 40
76 Al-Insaan (Manusia) Madaniyyah 31
77 Al-Mursalaat (Malaikat yang Diutus) Makkiyah 50
78 An-Naba' (Berita Besar) Makkiyah 40
79 An-Naazi'aat (Malaikat-malaikat yang Mencabut (Nyawa)) Makkiyah 46
80 'Abasa (Ia Bermuka Masam) Makkiyah 42
81 At-Takwiir (Menggulung) Makkiyah 29
82 Al-Infithaar (Terbelah) Makkiyah 19
83 Al-Muthaffif (Orang-orang yang Curang) Makkiyah 36
84 Al-Insyiqaaq (Terbelah) Makkiyah 25
85 Al-Buruuj (Gugusan Bintang) Makkiyah 22
86 Ath-Thaariq (Yang Datang di Malam Hari) Makkiyah 17
87 Al-A'laa (Yang Paling Tinggi) Makkiyah 19
88 Al-Ghaasyiyah (Hari Pembalasan) Makkiyah 26
89 Al-Fajr (Fajar) Makkiyah 30
90 Al-Balad (Negeri) Makkiyah 20
91 Asy-Syams (Matahari) Makkiyah 15
92 Al-Lail (Malam) Makkiyah 21
93 Adh-Dhuhaa (Waktu Matahari Sepenggalah Naik) Makkiyah 11
94 Alam Nasyrah (Melapangkan) Makkiyah 8
95 At-Tiin (Buah Tin) Makkiyah 8
96 Al-'Alaq (Segumpal Darah) Makkiyah 19
97 Al-Qadr (Kemuliaan) Makkiyah 5
98 Al-Bayyinah (Bukti) Madaniyyah 8
99 Az-Zalzalah (Kegoncangan) Madaniyyah 8
100 Al-'Aadiyaat (Kuda Perang) Makkiyah 11
101 Al-Qaari'ah (Hari Kiamat) Makkiyah 11
102 At-Takaatsur (Bermewah-mewahan) Makkiyah 8
103 Al-'Ashr (Masa) Makkiyah 3
104 Al-Humazah (Pengumpat) Makkiyah 9
105 Al-Fiil (Gajah) Makkiyah 5
106 Quraisy (Suku Quraisy) Makkiyah 4
107 Al-Maa'uun (Barang-barang yang Berguna) Makkiyah 7
108 Al-Kautsar (Nikmat yang Banyak) Makkiyah 3
109 Al-Kaafiruun (Orang-orang Kafir) Makkiyah 6
110 An-Nashr (Pertolongan) Madaniyyah 3
111 Al-Lahab (Gejolak Api) Makkiyah 5
112 Al-Ikhlash (Memurnikan Ke-esaan Allah) Makkiyah 4
113 Al-Falaq (Waktu Subuh) Makkiyah 5
114 An-Naas (Manusia) Makkiyah 6

Powered by Al-Qur'an for Joomla!

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”