Search in the Qur'an

Surah (Chapter) number   Ayat (verse) No.  

Browse Surah   
No.Surah (Chapter)AyatsListen and Download
1.
Al-Fatiha

الفاتحة

6
2.
Al-Baqarah

البقرة

286
3.
Al-'Imran

آل عمران

200
4.
An-Nisa

النساء

176
5.
Al-Ma'idah

المائدة

120
6.
Al-An'am

الأنعام

165
7.
Al-A'raf

الأعراف

206
8.
Al-Anfal

الأنفال

75
9.
At-Taubah

التوبة

129
10.
Yunus

يونس

109
11.
Hud

هود

123
12.
Yusuf

يوسف

111
13.
Ar-Ra'd

الرعد

43
14.
Ibrahim

إبراهيم

52
15.
Al-Hijr

الحجر

99
16.
An-Nahl

النحل

128
17.
Al-Isra'

الإسراء

111
18.
Al-Kahf

الكهف

110
19.
Maryam

مريم

98
20.
Ta-Ha

طه

135
21.
Al-Anbiya

الأنبياء

112
22.
Al-Hajj

الحج

78
23.
Al-Mu'minun

المؤمنون

118
24.
An-Nur

النور

64
25.
Al-Furqan

الفرقان

77
26.
Ash-Shu'ara

الشعراء

227
27.
An-Naml

النمل

93
28.
Al-Qasas

القصص

88
29.
Al-Ankabut

العنكبوت

69
30.
Ar-Rum

الروم

60
31.
Luqman

لقمان

34
32.
As-Sajdah

السجدة

30
33.
Al-Ahzab

الأحزاب

73
34.
Saba

سبأ

54
35.
Fatir

فاطر

45
36.
Ya-Sin

يس

83
37.
As-Saffaat

الصافات

182
38.
Saad

ص

88
39.
Az-Zumar

الزمر

75
40.
Ghafir

غافر

85
41.
Fussilat

فصلت

54
42.
Ash-Shura

الشورى

53
43.
Az-Zukhruf

الزخرف

89
44.
Ad-Dukhan

الدخان

59
45.
Al-Jathiyah

الجاثية

37
46.
Al-Ahqaf

الأحقاف

35
47.
Muhammad

محمد

38
48.
Al-Fath

الفتح

29
49.
Al-Hujuraat

الحجرات

18
50.
Qaf

ق

45
51.
Adh-Dhariyat

الذاريات

60
52.
At-Tur

الطور

49
53.
An-Najm

النجم

62
54.
Al-Qamar

القمر

55
55.
Ar-Rahman

الرحمن

78
56.
Al-Waqi'ah

الواقعة

96
57.
Al-Hadid

الحديد

29
58.
Al-Mujadilah

المجادلة

22
59.
Al-Hashr

الحشر

24
60.
Al-Mumtahana

الممتحنة

13
61.
As-Saff

الصف

14
62.
Al-Jumu'ah

الجمعة

11
63.
Al-Munafiqun

المنافقون

11
64.
At-Taghabun

التغابن

18
65.
At-Talaaq

الطلاق

12
66.
At-Tahrim

التحريم

12
67.
Al-Mulk

الملك

30
68.
Al-Qalam

القلم

52
69.
Al-Haqqah

الحاقة

52
70.
Al-Ma'arij

المعارج

44
71.
Nuh

نوح

28
72.
Al-Jinn

الجن

28
73.
Al-Muzzammil

المزّمِّل

20
74.
Al-Muddathir

المدّثر

56
75.
Al-Qiyamah

القيامة

40
76.
Al-Insan

الإنسان

31
77.
Al-Mursalaat

المرسلات

50
78.
An-Naba

النبأ

40
79.
An-Nazi'aat

النازعات

46
80.
'Abasa

عبس

42
81.
At-Takwir

التكوير

29
82.
Al-Infitaar

الانفطار

19
83.
Al-Mutaffifin

المطففين

36
84.
Al-Inshiqaq

الانشقاق

25
85.
Al-Buruj

البروج

22
86.
At-Tariq

الطارق

17
87.
Al-A'la

الأعلى

19
88.
Al-Ghaashiyah

الغاشية

26
89.
Al-Fajr

الفجر

30
90.
Al-Balad

البلد

20
91.
Ash-Shams

الشمس

15
92.
Al-Lail

الليل

21
93.
Ad-Duha

الضحى

11
94.
Ash-Sharh

الشرح

8
95.
At-Tin

التين

8
96.
Al-'Alaq

العلق

19
97.
Al-Qadr

القدر

5
98.
Al-Baiyyinah

البينة

8
99.
Az-Zalzalah

الزلزلة

8
100.
Al-'Aadiyaat

العاديات

11
101.
Al-Qari'ah

القارعة

11
102.
At-Takaathur

التكاثر

8
103.
Al-'Asr

العصر

3
104.
Al-Humazah

الهُمَزَة

9
105.
Al-Fil

الفيل

5
106.
Al-Quraish

قريش

4
107.
Al-Maa'un

الماعون

7
108.
Al-Kauthar

الكوثر

3
109.
Al-Kaafirun

الكافرون

6
110.
An-Nasr

النصر

3
111.
Al-Masad

المسد

5
112.
Al-Ikhlaas

الإخلاص

4
113.
Al-Falaq

الفلق

5
114.
An-Naas

الناس

6
Al-Furqan
Note: If You having Problem with viewing Quran
Install Fonts

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”